MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 349786

  DUYURULAR

...» Mali Tatil Dönemi Başladı

...» Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

...» Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar

...» Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Broşürleri Yayınlandı

...» 193 Sayılı GVK'un Geçici 67.Madde. Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8434)

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 560)

...» GAYRİMENKUL ALIM-SATIMININ VERGİLENDİRİLMESİ

...» Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi Yayınlandı

...» Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı

...» Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı

...» 2023 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

...» G.V.K.Geçici 67.Madde Uygulamasıyla İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi Yayınlandı

...» Gelir Vergisi Matrahından İndirilecek Hayat/Şahıs Sigorta Primleri Rehberi Yayınlandı

...» Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayınlandı

...» Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

...» Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

...» Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik Yayınlandı

...» Gelir Vergisi Beyannamesi İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik Yayınlandı

...» Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik Yayınlandı

...» Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılması Gelir Vergisi Beyan Broşürü ve İnfografik Yayınlandı

...» Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı

...» Kira Ödeyen Değerli Vatandaşlarımıza Duyuru

...» Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi Yayınlandı

...» Hazır Beyan Sistemi Broşürü Yayınlandı

...» ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ BROŞÜRÜ YAYINLANDI

...» E-DEFTER BERATLARININ AYLIK VEYA GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE VERİLMESİNE İLİŞKİN TERCİH İÇİN SON GÜN

...» TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI İÇİN SON GÜN 31 OCAK 2024

...» Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi Yayımlandı

...» 01.01.2024 – 31.12.2024 Döneminde Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler

...» RESMİ GAZETE:2024 YILI SM, SMM VE YMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYINLANDI

...» Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 418)

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 557)

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555)

...» Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324)

...» Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94)

...» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84)

...» Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) (30.12.2023)

...» Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

...» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56)

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)

...» Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

...» Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

...» Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

...» Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

...» ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

...» 7491 Sayılı Kanun: Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

...» YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ

...» Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

...» Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 553) Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ RG Yayımlandı.

...» Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ RG Yayımlandı

...» KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) Yayımlandı

...» Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin Değiştirilen Tebliğ

...» 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun Sağladığı İmkanlardan Yararlanmak için Son Tarih 31 Ağustos 2023

...» Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Amaçlı Otomatik Değişimi Rehberi ve Broşürü Güncellendi

...» Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı

...» 29/7/2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete’de 7408 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

...» Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı

...» Kurumlar Vergisi Oranı Artırıldı, Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası Kaldırıldı, Ek MTV Getirildi

...» 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

...» MAL VE HİZMETLERDE UYGULACAK KDV ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

...» YAPILANDIRMA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

...» Dava Açma Süresi Geçmemiş veya Dava Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

...» İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

...» İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı

...» Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

...» Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Beyanı Broşürü Yayınlandı

...» MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı

...» 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

...» Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

...» Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı

...» Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı

...» BÂZI ALACAKLARIN YENİDEN Y APILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO; 2)

...» BÂZI ALACAKLARIN YENİDEN Y APILANDIRILMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO; 1)

...» SGK Genelgesi 2023/14 - 7440 Sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması

...» 7440 Sayılı Kanun’da Yer alan Matrah ve Vergi Artırımı Uygulamalarına İlişkin Hesaplama Aracı

...» BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

...» 2022 YILI GELİR VERGİSİ BEYAN DÖNEMİ REHBER VE BROŞÜRLERİ YAYINLANDI

...» Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı

...» VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/150

...» Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi Yayınlandı

...» Konaklama Vergisi Rehberi Yayınlandı

...» 2023 Yılı Vergi Takvimi Yayınlandı

...» Vergi Terimleri Sözlüğü YAYINDA

...» Vergi İade Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber Yayınlandı

...» 149 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

...» Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayınlandı

...» Engelliler İçin Vergi Rehberi Yayınlandı

...» Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Broşürü Yayınlandı

...» Emlak Vergisi Rehberi Yayınlandı

...» Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi Yayınlandı

...» Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Yayınlandı

...» Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Yayınlandı

...» Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü Yayınlandı

...» Varlık Barışı’na İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı

...» Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ(Seri No:1)Resmi Gazete’de Yayınlandı

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 538)

...» KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:42) YAYIMLANMIŞTIR.

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 537)

...» KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR (SERİ NO: 20)TEBLİĞ YAYIMLANDI

...» 2022/1 Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Önemli Düzenlemeler

...» Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü Yayınlandı

...» KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 41)

...» 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Duyuru

...» 01.04.2022 Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

...» 01.04.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

...» 2021 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı

...» 5359 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE KDV ORANLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

...» 2021 Yılına Ait Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı ( 01-31 Mart 2022 )

...» GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI %8 'DEN %1 'E DÜŞÜRÜLDÜ

...» Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve İstisnasına İlişkin 319 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı

...» 3568 Sayılı SM, SMMM VE YMM Kanuna İstinaden 2022 Yılına Ait Asgari Ücret Tarifesi Belirlendi

...» 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ( Sıra No:70)

...» ÖTV (II) Sayılı Liste Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (Seri No:9 )

...» Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı (Seri No: 20)

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)

...» 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı (Seri No: 53 )

...» Belediye Gelirleri Kanununa İlişkin 2464 Sayılı Genel Tebliği Yayımlandı (Seri No: 54 )

...» Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)

...» Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

...» Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)

...» Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)

...» 317 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

...» 534 Sayılı VUK Genel Tebliği Yayımlandı

...» 2022 YILINDA TUTULACAK DEFTERLER VE TASDİK DURUMLARI

...» Tevkifat Yoluyla Kesilen Vergilerin İadesine İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik Yapıldı

...» Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlar Kapsamındaki Taksitlerin Ödeme S

...» 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı.

...» Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

...» Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

...» 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri

...» 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

...» 7326 Sayılı Kanun 09.06.2021 Tarihli 31506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

...» TPKKH 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklikle İhracat Bedelleri Üzerine Gelişmeler

...» 2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

...» 2020 Yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

...» Yıılık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı

...» 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 35 seri nolu KDV Uygulama Tebliğ yayımlandı

...» Yabancı kaynakların özkaynağı aşan kısmının %10’u gelir-kurumlar vergisinden indirim yapılamayacak.

...» Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri tevkifat oranı %3’ten %5’e yükseltilmiştir.

...» 2021 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar

...» 2021 Yılında Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olan Mükellefler

...» Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı

...» Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Tebliğ (Seri No:1)

...» Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Yeniden Yapılandırma Rehberi

...» 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yap. Hk. Kanun

...» 2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları

...» GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MÜCBİR SEBEP HALİNİN SONA ERDİĞİNİ DUYURDU

...» Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimine İlişkin Değişiklik Tebliğ Yayımlandı.

...» Özel Sirküler: Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun ile Yapılan Değ. İlişkin Gelir V. Tebliğ

...» 7226 sayılı Kanun Geçici 1.Madde Yargı alanlarındaki hak kaybı durma süresi 15.6.2020 'ye uzatıldı.

...» E-DEFTER BERATLARININ YÜKLEME SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURUSU

...» Kısa Çalışma Ödeneği, Puantaj ve Bordro Hesaplaması

...» SGK ’YA ÖDENECEK SİGORTA PRİMLERİ ERTELENDİ

...» MÜCBİR SEBEP HALİ DOLAYISIYLA UZATILAN BEYAN BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

...» VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 518) YAYIMLANDI.

...» Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Def. Kapanış Tasdikleri Hk.

...» 2020 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı

...» İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı

...» 7194 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN YENİ VERGİLER VE BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

...» Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde değişiklik yapıldı.

...» E-Belge Uygulamaları Rehberi Yayımlandı.(E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, E-İrsaliye, E-S. Meslek Makbuzu)

...» Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 30 Nisan)

...» KDV ve ÖTV İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

...» 2018 Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)

...» Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurul Karar.İliş. Usul ve Esaslar Hk

...» Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 23)

...» 2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında

...» 2019 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Hadler

...» TÜRK PARASI KIYMETİNİ KOR. HAK. 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAP. DAİR TEBLİĞ

...» 06.11.2018 TARİHLİ T. C. MERKEZ BANKASI İHRACAT GENELGESİ

...» TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAK. 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPIL. DAİR TEBLİĞ

...» Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

...» TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 3)

...» Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında)

...» 7143 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR) GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:3

...» 7144 SAYILI KANUN (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA)

...» 7143 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR) GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:2

...» 7143 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR) GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:1

...» 7143 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR)

...» 2018 Yılında Yeminli Mali Müşavirlerin Uygulayacağı Hadler

...» 7020 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR) 2 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

...» 7020 SAYILI KANUN (BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR) 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞİ

...» 7020 SAYILI KANUN

...» KDV İADELERİ LİSTELERİ GÖNDERME KILAVUZU YAYINLANDI

...» Yönetim Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdikleri Müdürler Kurulu Karar Defteri Kapanış Tasdikleri

...» 6736 SAYILI KANUN (VARLIK BARIŞI) 4 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

...» 6736 SAYILI KANUN (VARLIK BARIŞI) 3 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

...» 6736 SAYILI KANUN (VARLIK BARIŞI) 2 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

...» 6736 SAYILI KANUN (VARLIK BARIŞI) 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ

...» 6736 SAYILI KANUN VARLIK BARIŞI İLE VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI

...» 27. VERGİ HAFTASI BASIN BÜLTENİ

...» KURUMLARDA DÖNEM KARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE KAR DAĞITIMI

...» ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI: KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ....2

...» ÖZEL OKULLARDA BEDELSİZ ÖĞRENCİ OKUTULMASI: KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ...1

...» KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASINDA TEVKİFAT SORUMLULUĞU

...» YENİLEME FONU VE UYGULAMASI

...» Şirketlerle ilgili özel vergi avantajları

...» Vergi borcundan dolayı ücretin en çok üçte biri haczedilebilir

...» İmha olunan malların girdi KDV'si ve sorumluları