MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 349763

  HİZMETLERİMİZ

Şirketimizin bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavirler, dinamik ve tecrübeli kadroları ile birlikte hizmet verdiğimiz kurumların yasal defter ve belgelerini dönemler itibariyle denetime tabi tutmaktadır.
Bu sayede incelemesini yaptığımız kurumda ilgili mevzuatın yerine getirilmesi sağlanırken, hatalı uygulamaların erken tespiti ve meydana gelmesi muhtemel risk ve zararların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu hizmetleri sunarken ana prensibimiz, kurumların faaliyetleri esnasında yaşayabilecekleri tereddütleri ve problemleri aşabilmeleri için gerekli olan en doğru ve en güncel bilgileri, mevzuat çerçevesinde ve en uygun zamanda kuruma sunmayı sağlamaktır.

Denetimlerimiz süresince, mevzuatta meydana gelen ve kurumu doğrudan etkileyen değişiklikler ile yine mevzuatta ve sektörel bazda meydana gelen ve kurumu dolaylı yollardan etkileyen yenilikler kuruma iletilmektedir. Bu esnada problemin çözümü hakkındaki kendi yorum ve önerilerimizin sorumlulara en kısa zamanda ve anlaşılır bir şekilde iletilmesine özen gösterilmektedir. İncelemesi yapılan kurumların faaliyetleri esnasında karşılaştığı sorunlar için gerekli görüldüğü hallerde yetkili makamlardan görüş alınmakta ve bu görüşler çerçevesinde uygulamalar yönlendirilmektedir.
Yukarıda özet olarak belirttiğimiz yöntem ve prensipler doğrultusunda sunduğumuz hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir.

HİZMETLERİMİZ
• ÖZEL DENETİMLER
• Sağlık Sektörü
• Medikal Sektörü
• Perakende Sektörü

VERGİ HİZMETLERİ
• YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
• Tam Tasdik Hizmetleri
• KDV İade Hizmetleri
• ÖTV Tecil-Terkin Hizmetleri
• Yatırım İndirimi Tasdiki
• Ödenmiş Sermaye/Sermaye Artırımı Raporları
• Özel Amaçlı Diğer Tasdik Hizmetler •

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Kurumsal Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
• Bireysel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri
• Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Hizmetleri Serbest Bölgeler Uygulama Hizmetleri
• Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı
• Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı
• Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı
• Revizyon Hizmetleri
• Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
• TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdik Hizmetleri

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
• Muhasebe Sistemleri
• İç Denetim Sistemleri
• Maliyet Kontrol Sistemleri

• KURUMSAL DANIŞMANLIK
• Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünmeleri
• Yeniden Yapılandırılma (revizyon)
• Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
• Şirketler Hukuku ve Muhasebesi Danışmanlığı • Yabancı-Yerli Şirket Kuruluşlar Danışmanlığı